Programma zondag 20 oktober 2019

Tijd           Afstand               Inschrijfgeld
 9:00 uur     10 KM             € 7,00
10:15 uur       5 KM                      € 7,00
11:00 uur       Kidsrun 9 t/m 13 jaar     € 2,50
11:15 uur       Kidsrun 4 t/m 8 jaar       € 2,50
Prijsuitreiking 10 KM  10:00 uur 
Prijsuitreiking rest  11:30 uur

Afhalen startnummer

Voorinschrijving
Je kunt je startnummer (inclusief bijbehorende chip) tijdens de wedstrijddag bij het wedstrijdsecretariaat ophalen. Het startnummer wordt dus niet toegestuurd.

Daginschrijving 
Je kunt je ook op de wedstrijddag zelf nog inschrijven. Dit kan vanaf 8:00 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start van de loop waaraan je wilt meedoen.


Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Advies is om je auto te parkeren op de parkeerplaatsen bij het voormalige gemeentehuis of de parkeerplaatsen op het WilhelminapleinVoer in je navigatie het volgende adres in:

P1
Raadhuisplein 1, 7031 AW Wehl
of
P2
Koningin Wilhelminaplein 4-6, 7031 BH Wehl


Prijsuitreiking  

De prijsuitreiking van het algemeen klassement (heren/dames) is om 11:30 uur. De prijsuitreiking van de 10 KM is om 10:00 uur.

Let op: er wordt bij de prijsuitreiking geen rekening gehouden met leeftijdscategorieën. 

De 3 snelsten per afstand komen op het podium. 

Er is geen prijzengeld. Wel winnen de nummers 1-2-3 (heren/dames) van het algemeen klassement een mooie beker.


Categorieën

Voor de 5 km en 10 km gelden de volgende categorieën:

* Mannen tot 40 jaar
* Mannen vanaf 40 jaar
* Vrouwen tot 40 jaar
* Vrouwen vanaf 40 jaar

Prijzen kidsrun

Iedere deelnemer kan een certificaat ontvangen met daarop jouw hardloopfoto.

Bij deelname ontvang je de unieke Wim Lebbink Herfstlopen medaille. Deze medailles worden beschikbaar gesteld door Klaassen Installatietechniek.

Als je op de 1e, 2e of 3e plaats komt dan win je ook nog eens een mooie beker!

12109095_646091815533450_2972516888420712688_n

Basisschool Timpaan

Zit je op het Timpaan en heeft jouw klas de meeste inschrijvingen voor de Wim Lebbink Herfstlopen? Jouw klas wint dan één jaar lang de originele Wim Lebbink Herfstlopen Wisselbokaal!

Wisselbeker


Wim Lebbink Herfstlopen Wisselbokaal


Parcours 5 & 10 km

Parcours
Parcoursrecord

5 km           15:14 min.                 Jeroen Reintjes          2012

10 km         31:52 min.                Dennis Weijers          2006


Start en finish

De start, finish en wedstrijdsecretariaat bevinden zich in en rondom Sporthal Koningin Beatrix Centrum  in Wehl.

Klik op Locatie als je wil zien waar het is.

Koningin Beatrixcentrum
Koningin Wilhelminastraat 12
7031 AC Wehl
Telefoonnummer 0314-681793


Kleedgelegenheid

Sporthal Koningin Beatrixcentrum zal kleed-en douchegelegenheid bieden (bij entree direct rechts).


Tijdregistratie

Tijdregistratie vindt plaats via het Ipico chipsysteem.

tag2

De chip registreert je netto finish tijd. Je krijgt de chip van ons in bruikleen en deze moet na afloop weer ingeleverd worden. Een niet ingeleverde chip brengen wij je in rekening.


Medische begeleiding

EHBO is aanwezig op het parcours en nabij de start en finish.


Algemene voorwaarden

• Deelnemers aan de looponderdelen van de Wim Lebbink Herfstlopen verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.

• Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.

• Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

• Deelnemer mag aan Wim Lebbink Herfstlopen deelnemen indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig heeft voldaan.

• Inschrijving voor de wedstrijden is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

• Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

• De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

• Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

• De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.

• Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

• Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Wim Lebbink Herfstlopen, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.